top of page

Werkingsgebied

Om een vlotte zorg te garanderen, trachten we bij voorkeur lokaal en wijkgericht te werken.  Ons werkingsgebied omvat volgende wijken: 

  • Elisabethbegijnhof - Papegaai 

  • Rabot - Blaisantvest

  • Brugse Poort - Rooigem

  • Binnenstad

  • Sluizeken - Tolhuis - Ham

  • Ekkergem  - watersportbaan

Lokaal werken laat beter samenwerken met andere partners toe en garandeert een betere bereikbaarheid bij huisbezoeken. 

bottom of page