Wat we doen

Huisartsgeneeskunde

Een foto van een fietsende huisarts onderweg naar een patiënt.

Als huisarts vormen we een laagdrempelig aanspreekpunt over eender welke klacht in eender welke levensfase. Veilig en vrij kunnen vertellen over jezelf hoort hierbij. Preventie van ziekte en het bevorderen van je algemene gezondheid in jouw unieke context zien we als een essentieel onderdeel van ons beroep. Dit aspect maakt het huisartsenberoep dan ook zo bijzonder: de wachtzaal mag heel gevarieerd zijn en elke leeftijd is welkom.

De zorg van vandaag is bij uitstek multidisciplinair. Samenwerken met elkaar en met andere zorgverstrekkers staat centraal.

Diagnose en behandeling van acute aandoeningen

Algemene check-up

Algemene preventie en preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …).ECG (electrocardiogram)

Spirometrie

Bloedafnames

Verpleegkundige zorg en wondbehandeling

Gynaecologie, pilcontrole, uitstrijkje, zwangerschapsbegeleiding

Vaccinaties van kinderen en volwassenen

Snijwonden en kleine ongevallen

Wratten en huidletsels

Gezondheidsvoorlichting, reisadvies

Arbeidsongevallen

Gezins- en levensvragen – begeleiding

Begeleiding van chronische aandoeningen (bloeddruk, suikerziekte, allergie, obstipatie, longziekten, …)

Thuiszorg en inrichten thuisbegeleiding

Palliatieve thuiszorg, stervensbegeleiding

Sportgeneeskunde